Velobuss


Ceļo ar velo!
 Latviski По русский

Lēdurga - Valmiera


Viegls, brīnumskaists, divu dienu atpūtas velobrauciens pa Vidzemi. 

Lēdurga – Vecais Valmieras ceļš, Rubene – Kocēni - Valmiera

Maršruta kopējais garums – tikai 65 km! (kam liekas par maz - var izbraukt caur Cēsīm).

Ja kādam uznāk piekusums vai kāda cita ķibele, jebkurā tikšanās punktā ceļu var turpināt busā.

Maršruta grūtības pakāpe - viegls.

Šo maršrutu var sākt no dažādām vietām — var virzīties pa Inčukalna–Valmieras šoseju, var braukt arī no Saulkrastu puses, pa ceļam apmeklējot Vidrižus un Lēdurgu vai pirms tam vēl Bīriņus, kas pazīstami galvenokārt ar savu pili.

Lēdurgā no muižas palikušas tikai parka paliekas un t. s. Freileņu villa (19. gs.). Maiņkalna augstākajā vietā Lēdurgas luterāņu baznīca (1769, arh. B. J. Mazungens), kurā kalpojis G. Merķeļa tēvs Daniels, bet pats pazīstamais publicists dzimis Lēdurgā. Aiz pamatskolas un kapiem A. Janitēna no 1973. gada veidotais Lēdurgas dendroloģiskais parks, kurā meklējams arī Mudurgas dižakmens.

Ceļš Straupes virzienā sākas pie Lēdurgas pareizticīgo baznīcas ēkas (1878). Pie Juglas upītes nelielais pilskalns — Vasiļa kalns. Pagriezienā uz Knīderu dzirnavām (19. gs.) sākas ceļš arī uz Avotu parku pie Braslas. Tālāk arī Avotmuižas Velnala. Atgriežoties atkal uz Straupes ceļa, drīz sasniedzam Vējiņu alas un Vējiņu pilskalnu.

Aiz Pārupes kapiem stipri pārveidotajā Mazstraupes pilī (15.–20. gs.) tagad skola. Otrpus Braslas upei pazīstamais Lielstraupes pils un baznīcas ansamblis, tur arī Straupes mācītājmuiža (1727). Aiz Baukalna (87 m vjl.) Plācī pie bijušā Zemkopības  
biedrības nama (1907), tagadējās pagastmājas, atrodas T. Zaļkalna darinātais piemineklis (1931) Ziemeļlatvijas atbrīvotājiem.

 Stalbē, kur no Valmieras šosejas nozarojas Cēsu ceļš, kādreiz bija Baltiņkrogs. Tagad tā vietā degvielas uzpildes stacija. Tūlīt pa labi nozarojas arī ceļš, kurš aicina uz Vējkrogu, turklāt arī ar igaunisku uzrakstu. Tas tad nu arī ir vecais Valmieras ceļš, 50. gados vēl vienīgais. Ceļš vijas pa Gaujas Nacionālā robežu, tādējādi labāk tiek saglabāta gan tā vecā trase, gan apkārtējā kultūrainava.

Pēc 5 km pagrieziens pa labi uz Ungurmuižu, kas varbūt skatīta jau citreiz, taču tās izskats pēdējos gados nemitīgi uzlabojas, tādēļ to vērts apskatīt.

Vecā Valmieras ceļa kreisajā malā skatām Kūduma centru. Tur bijusī pagastmāja (tagad pasts), iepretī bijušās Unguru pagastskolas ēka. Lielā ceļa malā bijusī klēts — magazīna.

Tālāk Valmieras ceļš uzvijas Kaulkalnā. Valodnieka R. Grabja māte 19. gs. beigās, kad labojuši ceļu, te redzējusi daudz kaulu, laikam jau cilvēku. Pa labi paliek Kūduma ezers, kura rietumu pusē bijusi Kūduma muiža (Hof to Kudesel), kas dokumentos pirmoreiz minēta jau 1385. gadā. Aiz nelielā ezera ievērojamāks dabas objekts — dabas liegums Gulbju salas purvs.

Tūlīt aiz Lenčupes celiņš pa labi ved uz tuvējiem Lenču kapiem. Tur apglabāts augstākās kvalifikācijas meldera amata meistars Romāns Bitmets (1912–1986), kas padomju gados paglābis no izputināšanas pēc 1. pasaules kara sava tēva atjaunotās Lenču Kalna dzirnavas, celtas 1905. gadā. Pie tām var nokļūt, iegriežoties nākamajā sānceļā pa labi un ceļu sazarē vēlreiz pa labi (pa kreisi pēc 4 km var nokļūt pie visai iespaidīgās Kalējalas — garums 45 m, platums līdz 5,7 m, augstums līdz 2 m). Tur atrodas arī dzirnavezers (8,9 ha), kas ir aizsargājams dabas objekts.

Pa kreisi atrodas Pastnieki, senā zirgu pasta ēka, no tās gan saglabājusies kāda piektā daļa. Blakus tai zem velēnas dažviet pat var sajust bruģētu laukumu. Turpat tālāk Vējkrogs, arī tam nav saglabājusies vidējā daļa. Kādreiz tas esot stiepies līdz pat Baužupītei. 2001. gadā atklātajā piemiņas plāksnē teksts gan latviski, gan igauniski: «Šeit igauņu mūsdienīgās dzejas aizsācējs, rīdzinieks Kristjans Jāks Petersons (1801–1822) 1819. gada jūnijā uzrakstīja dzejoli «Dziesma, kad es no Tērbatas gāju uz Rīgas pusi savus vecākus apraudzīt. Taisīta ir šī dziesma Vējakrogā».

Dzejnieka portreta gan te nav. Ja gribat dzejnieku redzēt pilnā augumā, tad jādodas uz Tartu Domkalnu, kur atrodas izcilā igauņu tēlnieka Jāka Soansa darinātais piemineklis (1983). Portretu atradīsiet piemiņas plāksnē pie viņa dzimtās pilsētas Rīgas (te Lielajos kapos viņš arī apglabāts) nama Pils laukumā 2. Šajā namā (uzcelts 1787. gadā kā Licejs, arh. M. Šonss) viņš mācījās (1815–1818) Vidzemes guberņas ģimnāzijā, kuru vēlāk beidzis arī mūsu dzejnieks E. Veidenbaums.

Tālāk vecais Valmieras ceļš šķērso subglaciālo iegultni ar Baužu ezeriem — Lielo Bauzi un Mazo Bauzi. Pa ezeru vidu iet Cēsu un Valmieras rajona robeža. Ezeru austrumu krastā, senajā Podzēnu muižas zemē, izvietojušās lauku sētas, kuru īpatnība ir to nosaukumi, kas beidzas ar -ēni. Pie Vigubēniem iztek strautiņš, tur esot jāiet mazgāt muti Lieldienu rītā. Mazā Bauža dienvidu krastā ir peldvieta, austrumu galā iztek Strīķupes pieteka Baužupīte, kas tek cauri Mazmuižnieku ezeram.

Ziemā, sala laikā, šeit dzirdams troksnis, līdzīgs vērša baurošanai. Pētera Šmita teiku vākumā gan ezera nosaukums ir Baucis (tas ir bezragu vērsis). Ventiņos savukārt Bauzis nozīmējot — galva. Bet ezeru nosaukums drīzāk cēlies no vārda bauzē, kas nozīmējot skaļi kā vērsim baurot. Ja ezers ziemā bauzējot, būšot liels sals. Tas ir viens no trim Valmieras rajona ezeriem, kur ziemā izsalst zivis. Tās izsmokot, bet atkal ātri savairojoties, jo te ietekot apakšzemes upe. Kāds esot piesējis līdakai ap kaklu zvaniņu un ielaidis Mirkšezerā (ezeriņš otrpus Valmieras šosejai), pēc laika tā izzvejota Bauzī. Cita teika min, ka Bauzis rūcot tad, kad esot dusmīgs.

Neparasta lieta ir arī tā, ka ezers nelaižot pāri negaisus. Tas tos nogrūžot sānis vai arī kā valnis stāvot priekšā. Virs tā izveidojoties kā caurums debesīs. Varbūt pie tā vainojama dziļi apakšā esošā dzelzs rūda? Ja negaiss tomēr iet pāri, tad nu gan esot briesmīgi nikns. Bauža ezeru krastu Lāču, Telmēnu, Strazdu, Mazgaidēnu, Kaulēnu un Vindēnu tīrumos mazas, zaļas saliņas. Te pēc arheoloģijas pieminekļu aizsardzības principiem vienkārši nedrīkst apstrādāt zemi — jo mūsu priekšā ir 1. gadu tūkstoša pirms Kristus dzimšanas laika senkapi. Gan uzkalniņu, gan līdzenie. Telmēnos (dzīvojamā ēka celta 1878. gadā) ezera krastā, ņemot granti, atrasti lībiešu senkapi, te arī tikpat kā dižozols 3,8 m apkārtmērā. Bet Kaulēnu mājvārds jau pats liecina, ka te atrasti seni kauli.

Krustojumā pa labi ceļš ved uz 2 km attālajām atjaunotajām Vaidavas ūdensdzirnavām, kur 19. un 20. gs. mijā ilgāku laiku kā mājskolotājs darbojies rakstnieks Zeiboltu Jēkabs (1867–1924). Te aizritēja ražīgākais viņa dzīves posms, tapa romāns «Ūdens burbuļi» (1900). Savukārt pusotru kilometru lejpus dzirnavām Strīķupes kreisajā krastā ir Stoķu klintis un Patkula ala.

Uz kādreizējās Mālmuižas (Amalienhof) zemes atrodas vecais Daupu krogs (tā apdrošināšanas papīros tiek lietots celšanas gads — 1780), kurā dzimis ar Triju Zvaigžņu ordeni apbalvotais latviešu tirgotājs Mārtiņš Baiže. Par šo muižas krogu stāsta, ka veči dzēruši alu, nav nākuši mājās. Tad sievas no Ķempu mājām atnesušas tiem paēst. Palikuši varen priecīgi: — Labi, mīļās sieviņas, ka atnesāt ēst, šovakar tad mājās nav jāiet!

Blakus, pie Silkalniem (1925), atkal brīnumi. Mežs, kur ne viens vien maldījies. Tam esot pat izskaidrojums — Čakāru purva malā senāk kāds Šīve esot pakāries un turpat aprakts un nu viņa gars ļaudis vajājot un maldinot. Te no debesīm nokritis neparasts akmens. Kāds cits akmens izsenis lietots atpūtai un spēku atjaunošanai. Māju saimnieki Zeltīte un Jānis Kavieri piedalījušies konkursā «Gudrību centrs lauku sētā», bet galvenais — te prot audzēt ārstniecības augus, viņu pieredze iet tautā, nevienam netiek atteikta konsultācija.

Pa kreisi atrodas Elzes, kas celtas pēc arhitektes I. Naglas projekta, bet saglabājot vecās, bijušās mājas apjomu un atrašanās vietu. Zariņu dzimtas mājas ietver lieli koki, kopti zālieni un puķu josla.

Ganībās pie Trēziņu mājām senkapi, domājams, ka tie datējami ar 1. gadu tūkstoti pirms Kristus dzimšanas. Tur arī Tētiņu kapi, kas ir kādreizējo hernhūtiešu sludinātāju apbedījumu vieta.

Te nu vecais Valmieras ceļš krusto pašreizējo šoseju. Taču tālāk uzraksts «Vaidava 5 km» nenozīmē, ka tur būs Vaidavas muiža, Vaidavas centrā atrodas bijusī Veļķu muiža (1904), bet Vaidavas muiža redzama tepat. Aiz tās nākamā subglaciālā iegultne ar tajā esošo 4,9 km garo Vaidavas ezeru, pie kura var atrast daudz interesantu objektu, kaut vai, piemēram, Vaidavas pilskalnu.

Rubenē pie vecās draudzes skolas ēkas piemiņas plāksne šeit izglītību guvušajam ķīmiķu skolas patriarham Paulam Valdenam. Nostāk Rubenes luterāņu baznīca (14. gs., atjaunota 18. un 19. gs.). Aiz bijušā Bestes kroga Kocēnos šosejas malā pirms t. s. 
kalpu ceļa atrodas Bestes jūdžakmens jeb Zviedrijas jūdžu akmens ar datējumu «1686». Kungu ceļš — aleja — meklējams nedaudz tālāk uz Valmieras pusi. Pats Kocēnu muižas komplekss celts 18.–19. gs. Brandeļos pa labi no šosejas saglabājusies skolas ēka, kur 1881.–1893. gadā strādājis un dzīvojis rakstnieks Apsīšu Jēkabs.

Tūlīt arī jau sākas Valmiera. Pilsētas apskatei būtu nepieciešams sīkāks ceļvedis, interesantu vietu tur netrūkst.

Starta vietā braucējus un viņu rumakus nogādās busiņš ar piekabi. Ceļotāju mantas busā, katrā pieturvietā var paņemt to, kas vajadzīgs vai nolikt to, kas nav vajadzīgs.  

Maršruta dalībniekiem tiek sagatavots un izsniegts apraksts par maršrutu, pieturvietām, apskates objektiem maršrutā, iespējamie papildmaršruti.

Satikšanās  T/C "Ozols" stāvvietā sestdienas rītā plskt. 8.00

(vai citā vietā pēc vienošanās).

9.00 - starts no stāvvietas uz maršruta sākumpunktu.

10.00 - 18.00 Brauciens līdz naktsmājām kempingā.

19.00 vakariņas, tusiņs 2 m attālumā citam no cita.

22.00 naktsmiers.

9.00 brokastis

10.00 - 17.00 brauciens līdz maršruta galamērķim.

18.00 starts atpakaļ uz Rīgu.

Pagaidām visiem velobraucieniem samazinām dalības maksu:

20 EUR 30 EUR / pers., ja braucat viens/a,

15 EUR 25 EUR / pers., ja braucat vairāki no vienas ģimenes,

15 EUR 20 EUR / pers. bērniem līdz 14 gadu vecumam.

Vienas dienas braucieni - 15 EUR 20 EUR visiem.

Brauciena maksā iekļauta maršruta plānošana, apraksta sagatavošana,

pavadošais transports visa brauciena garumā, speciālais velosipēdu transpors,

degviela, transporta beigu uzkopšana.

Papildus:

  • naktsmāju izmaksas, atkarībā no jūsu izvēles - teltis vai kempinu mājiņas
  • vakariņas 6 EUR / cilv.
  • brokastis 4 EUR / cilv.
  • transfērs uz maršruta sākumu 3 EUR / cilv.
  • transfērs no maršruta beigām 4 EUR / cilv.

Braucēju mantas ceļojuma laikā ved busiņš, nekas pašiem nav jāstiepj.

Ja vēlaties, braucienā varat ņemt līdzi pat omes, kas, ja vēlas, ceļojumu var veikt busiņā, skatīties pa logu, un apmeklēt interesējošos apskates objektus.

2020-04-30 17:33  |  Skatīts: 1465x         Ieteikt draugiem       TweetMe   

Atpakaļ